Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
/
biegły rewident w latach 2003-2021 szkoleniowiec księgowych
Karolina Kaszubowska
/
/
 • Przeprowadzać prace bilansowe spółki produkcyjno -handlowo -usługowej działającej na rynkach międzynarodowych - w programie finansowo-księgowym, w tym wprowadzać odpowiednie zapisy związane z wyceną, jak różnice kursowe bilansowe, odpisy aktualizujące, rezerwy, pożyczki wg Rozp. w sprawie instrumentów finansowych, rozliczać kontrakty czy wprowadzać leasing do ksiąg i naliczać podatek odroczony
 • przenosić konta na wynik finansowy, ustalać bilans otwarcia roku następnego 
 • sporządzać bilans i RZiS w dwóch wariantach - porównawczym i kalkulacyjnym
 • Przygotować informację dodatkową dla "dużych" jednostek, czyli wg zał. nr 1, w tym przedstawiać zestawienie różnic między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania
 • Sporządzać rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Przygotować dane do sprawozdania z działalności (zarządu) oraz deklaracji PIT/CIT
Czy zamykając księgi często napotykasz problemy?

Masz wątpliwości czy wykonałaś/eś wszystkie potrzebne czynności, jak uzgodnienia sald czy ich wycena bilansowa?

A może nie wiesz co zrobić z saldami niektórych kont, jak np. pozostałe nadpłaty rozrachunków? 

Nie masz doświadczenia w praktycznym ustalaniu odpisów aktualizujących albo rezerw na straty, wprowadzaniu leasingu do ksiąg, naliczaniu podatku odroczonego czy ustalaniu przychodów i kosztów z umów długotrwałych albo w wycenie instrumentów finansowych?

Masz wątpliwości podczas sporządzania bilansu, RZiS czy informacji dodatkowej, w tym jak przedstawić różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania CIT?

A może nie potrafisz poprawnie sporządzić rachunku przepływów pieniężnych czy zestawienia zmian w kapitale własnym?

Może po prostu nie wiesz jak praktycznie przeprowadzić
prace bilansowe bo nigdy nie zamykałaś/eś roku?
Warsztat: Zamknięcie roku 2021
Jeśli odpowiedź na któreś z pytań brzmi TAK, to jesteś w dobrym miejscu!
Przeczytanie tych informacji będzie Twoją Najlepszą Inwestycją!
Sprawdź, co znajdziesz na warsztacie!
/
 1. Uzgodnienie kont rozrachunków - wg modułu rozrachunków z kontami księgowymi kontrahentów
 2. Uzgodnienie rozrachunków z pracownikami oraz US i ZUS według kont księgowych z odpowiednimi deklaracjami i listami płac
 3. Uzgodnienie tabeli amortyzacyjnej z zapisami i obrotami kont księgowych środków trwałych - brutto i umorzenia oraz z amortyzacją
 4. Weryfikacja środków trwałych w budowie
 5. Uzgodnienie ewidencji analitycznej rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, w tym otrzymanych zaliczek z kontami księgowymi
 6. Naliczenie różnic kursowych bilansowych w odniesieniu do rozrachunków i środków pieniężnych - w kasie i na rachunkach bankowych 
 7. Uzgodnienie stanów bilansowych zapasów - materiałów, towarów, wyrobów i produkcji w toku - w programie magazynowym z saldami kont księgowych
 8. Weryfikacja kont rozliczenia zakupu materiałów, towarów i środków trwałych
 9. Wprowadzenie do ksiąg składnika w leasingu i odpowiednie zapisy na koniec roku oraz weryfikacja ich prawidłowości
 10. Ustalenie stopnia zaawansowania prac długoterminowych i wprowadzenie odpowiednich zapisów do ksiąg
 11. Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów gotowych oraz ustalenie produkcji w toku
  i wprowadzenie odpowiednich zapisów w księgach 
 12. Wycena pożyczki wg skorygowanej ceny nabycia zgodnie z Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych
 13. Ustalenie koniecznych odpisów aktualizujących aktywa i wprowadzenie do ksiąg 
 14. Ustalenie biernych rozliczeń z tytułu odpraw emerytalnych
 15. Oszacowanie rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań warunkowych
 16. Ustalenie kosztów dotyczących lat ubiegłych wykazywanych jako zysk/strata z lat ubiegłych i odpowiednie przekształcenie danych porównawczych za rok ubiegły  
 17. Naliczenie podatku odroczonego oraz ustalenie przychodów i kosztów niepodatkowych do ustalenia podstawy opodatkowania PIT/CIT 
Szczegółowy zakres prac bilansowych w zakresie uzgadniania ksiąg
i stworzenia bazy do sporządzenia SF, które nauczysz się przeprowadzać, to m.in.:
Cena regularna to 590
Teraz Tylko 490 zł 
Dostęp do Szkoleń Otrzymujesz
na 1 rok!
/
/
Krok po kroku, nauczysz się jak:
Anna Janusek
główna księgowa
Żaneta Łuczak
księgowa
"Jakiś czas temu zaczęłam obserwować stronę doradca księgowego i okazało się, że jest tam cały wachlarz tematów do wyboru które można wykorzystać w pracy. (z racji wykonywania zawodu).

 Więc jak tylko usłyszałam o kursie a były dwa "Bilansista i GK" to ostrożnie podeszłam do tematu i powiedziałam sobie że najpierw bilansista bo nie wiem czy mi się spodoba forma prowadzenia kursu.
No i wpadłam. Okazało się, że kurs oprócz tego że podniósł moją samoocenę to pomógł mi spiąć wiedze w pewną całość.

Najpierw teoria, ale był zapał do nauki więc powiedziałam sobie: " że przebrnę " i nagle olśnienie że przecież czytałam UoR, a jednak nie do końca ze zrozumieniem, a kurs w zrozumiały sposób podkreślił i uwypuklił rzeczy istotne.

Przeszliśmy do części praktycznej i nagle dużo rzeczy stało się prostsze już wiem co z czym porównywać i na co jeszcze mocniej zwrócić uwagę. Bardziej pewnie podchodzę do swojej pracy bo wiem już teraz, że robię to dobrze.

Kolejna rzecz to czas " który nie jest z gumy " a kurs możemy w każdej chwili obetrzeć nie wychodząc z domu. Powtórzę, że jestem na kursie Bilansisty a materiał udostępniony jest w takich dawkach, że nie potrafi zniechęci nikogo bo jest w KRÓTKICH lekcjach więc z przyjemnością się go ogląda. Kurs bilansisty to dla mnie udział w wyścigu w maratonie a skoro stanęłam na stracie to podjęłam wyzwanie i nawet kiedy upadnę do wstanę i dobiegnę do mety. Czy polecam innym kurs hmm.. Poleciłam.I mam nadzieję, że wkrótce z niego skorzystają. Nie spodziewałam się również tego że, będą organizowane spotkania które jeśli mamy problemy w pracy to możemy je rozwiązać we wspólnym gronie pod okiem specjalisty".  
"Moim głównym celem jest oczywiście poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego, poprawne rozliczenie podatkowe firmy, ale także wspomaganie zarządu w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji z punktu widzenia korzyści finansowych.
  
Tematy, które są poruszane w kursie porządkują moją dotychczasową wiedzę, jednocześnie uzupełniając ją; szczegóły, a także pozwalają mi na zdobycie nowych kompetencji. Bardzo podoba mi się podejście praktyczne, a przede wszystkim; zwrócenie uwagi przez główną
księgową- dyrektora finansowego na te aspekty, wspomagać zarząd w kierowaniu firmą, np. zarządzanie gospodarką materiałową.
Materiały w kursie; prezentowane są w sposób dla mnie jasny i zrozumiały.

Najpierw zaczęliśmy od porządnej powtórki, co pozwala na maksymalne wykorzystanie wiedzy kursu.
Jeśli mam jakieś pytania lub uwagi zawsze mogę liczyć na pomoc pani Karoliny, także na rady w kwestii ścieżki rozwoju osobistego.
Polecam kurs osobom, które chcą zrobić duży krok do przodu i rozwinąć skrzydła.
Moja rada - samodyscyplina i regularne przerabianie lekcji, wtedy Wasz krok będzie ogromny".
Poznaj opinie moich kursantów o szkoleniach, które prowadzę:
/
Pliki Excela, które wykorzystam do obliczeń (leasing, usługi budowlane, podatek odroczony itp.) oraz sprawozdanie finansowe, które stworzę, udostępnię Ci do pobrania (bilans, RZiS, RPP, ZZK, Informacja dodatkowa).
/
BONUS!
Szkolenie: Warsztat Zamknięcie roku 2020 o wartości 390
Dołącz Zanim Cena Wzrośnie